Sunday, 28 December 2014

Multimedia Super Corridor (MSC)

PENGENALAN
 
Multimedia Super Corridor (MSC) adalah merupakan projek yang diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa merasmikan Persidangan Multimedia Asia pada 1 Ogos 1996. Melalui pengumuman tersebut, beliau telah menjelaskan bahawa hub MSC adalah seluas 750kilometer persegi iaitu 15 kilometer lebar dan 50 kilometer panjang yang merangkumi KLCC (Kuala Lumpur City Centre), KLIA (Kuala Lumpur International Airport), Putrajaya dan Cyberjaya dan ia akan berpusat di Cyberjaya sebagai satu inisiatif kerajaan untuk menjadikan ICT (Information and Communication Technology) sebagai landasan menuju negara maju pada tahun 2020. Pada tahun ini, Malaysia baru sahaja menerima perkembangan pesat talian internet melalui Jaring (Frost & Sullivan, 2010).

Bagi memastikan MSC berjaya dengan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi kerajaan telah menetapkan 10 Bill of Guarantee bagi memastikan MSC dapat dilaksanakan dan mendapat sokongan antarabangsa. 10 jaminan kerajaan tersebut ialah(MSC, 2013);
· Menyediakan Prasarana bertaraf dunia dan infrastruktur maklumat.
· Membolehkan pekerjaan tidak terhad pekerja pengetahuan tempatan dan asing.
· Memastikan kebebasan pemilikan dengan mengecualikan syarikat-syarikat dengan Status MSC Malaysia daripada keperluan pemilikan tempatan.
· Memberi kebebasan kepada modal sumber global untuk infrastruktur MSC Malaysia, dan hak untuk meminjam dana global.
· Menyediakan insentif kewangan yang berdaya saing, termasuk Status (100 peratus pengecualian cukai) Perintis untuk sehingga sepuluh tahun atau Elaun Cukai Pelaburan sehingga lima tahun dan tiada duti ke atas pengimportan peralatan multimedia.
· Menjadi peneraju serantau dalam Perlindungan Harta Intelek dan undang-undang siber.
· Memastikan tiada penapisan Internet.
· Menyediakan tarif telekomunikasi berdaya saing di peringkat global.
· Tender kontrak utama infrastruktur MSC Malaysia kepada syarikat terkemuka yang sanggup menggunakan MSC Malaysia sebagai hab serantau mereka.
· Menyediakan agensi pelaksanaan berkuasa tinggi untuk bertindak sebagai sebuah pusat sehenti yang berkesan.
A) PERANAN MSC KEPADA PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Sebagai inisiatif kerajaan bagi memastikan Malaysia berada di landasan yang betul dalam pelaksanaan MSC usaha utama MSC Malaysia ialah menyediakan kemudahan yang diperlukan dan kemahiran teknikal untuk perniagaan tempatan dan asing melalui aplikasi perdana dan perkhidmatan perniagaan sama ada K-Ekonomi, Tabung Dana, K-Pekerjaan, pembangunan Technoprenuer dan sebagainya. Sebagai contoh, pada tahun 2009 MSC telah mewujudkan dana MAC3 yang dilancarkan untuk menyokong penciptaan dan pembangunan atau pembangunan bersama Harta Intelek di bawah Animasi, permainan & Komputer Grafik sub-sektor Multimedia Kreatif kelompok dan antara penerima dana tersebut ialah KRU Production. 

Manakala dalam bidang pendidikan, kerajaan dengan kerjasama MSC dan Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan sebanyak 88 buah sekolah bestari yang mana sekolah ini akan menjadi projek rintis bagi perlaksanaan sekolah bestari Malaysia dan selain itu bagi sekolah-sekolah yang mempunyai inisiatif ICT ia akan menjadi sekolah ICT yang mempunyai kemudahan makmal komputer, peralatan ICT, Pusat Access dan prasarana ICT bagi menyokong usaha kerajaan bagi memastikan semua pelajar mempunyai pengetahuan dalam ICT (Lepawsky, 2005). Setiap sekolah ini dibekalkan capaian internet dengan kerjasama GITN (Sebuah anak Syarikat Telekom Malaysia Berhad) dengan Kementerian Pelajaran Malaysia yang menyediakan perkhidmatan Schoolnet bagi menyediakan perkhidmatan Internet ke sekolah-sekolah seluruh Malaysia dan projek ini berakhir pada tahun 2010 dan digantikan pula dengan projek Bestarinet yang dikendalikan oleh YTL bagi memastikan semua pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, peringkat kolej dan university mempunyai capaian ke internet dan menjadikan pelajar atau mahasiswa sebagai orang yang mempunyai pengetahuan tinggi dan mampu bersaing di peringkat global (Frost & Sullivan, 2010). 

Bagi memastikan hasil kerja yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia tidak menjadi hak Negara lain, Malaysia telah menjadi ahli Pertubuhan Harta Intelek Sedunia (WIPO), Konvensyen Paris, Konvensyen Berne dan menandatangani perjanjian mengenai Aspek Berkaitan Perdagangan Hak Harta Intelek (TRIPS). Oleh itu, sebarang hasil pemikiran, kreativiti dan inovasi masyarakat Malaysia ia akan dilindungi oleh paten hak harta intelek Malaysia bagi memastikan masyarakat Malaysia sentiasa kreatif dan inovatif dalam penciptaan-ciptaan baharu sama ada dalam bentuk fizikal, intelek mahupun perisian(Yap, 2008).

Kerajaan melalui MSC telah menggariskan tujuh inisiatif bagi mencapai status MSC iaitu;
1. Kerajaan Elektronik
2. Kad Pelbagai Guna
3. Sekolah Bestari
4. Telekesihatan
5. Kelompok R & D
6. E-Perniagaan
7. Pusat Pembangunan Usahawan


Bagi menjadikan Malaysia sebagai masyarakat berpengetahuan Malaysia telah menubuhkan Universiti khusus untuk MSC Universiti Multimedia Malaysia (MMU) telah ditubuhkan pada bulan Julai 1996, MMU adalah universiti swasta yang diberikan status akreditasi oleh kerajaan. MMU mempunyai dua kampus yang menawarkan fakulti dalam beberapa bidang teknologi, IT, multimedia kreatif, dan Pentadbiran di Kampus Cyberjaya dan bidang teknologi, Sains Teknologi maklumat, perniagaan, dan undang-undang di kampus Melaka. Terdapat 9000 pelajar prasiswazah dan pasca-siswazah, termasuk pelajar-pelajar asing daripada 31 buah negara (contohnya, Brunei, Sudan, Bosnia, Malawi, Tanzania, India, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Turki, China, dan Thailand) mendaftar di MMU dan menjadikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar (Kamogawa, 2003). Setelah kejayaan penubuhan MMU, beberapa lagi university telah diwujudkan berasaskan kepada ilmu teknologi dan maklumat seperti Universiti Teknologi Pertonas (UTP), Universiti Tun Adbul Razak (Unitar), Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU), dan Universiti Industri Selangor (Unisel), mula menawarkan ijazah dalam bidang kejuruteraan, pengajian perniagaan, perubatan, dan multimedia. Sejak itu, beberapa universiti swasta telah tumbuh dan berkembang manakala Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Multimedia dan Universiti Tenaga (UNITEN), dan Universiti Malaya (UM) telah mula menawarkan Multimedia dan Teknologi sebagai kesinambungan bagi memastikan MSC tercapai (Bunnell, 2002).

No comments:

Post a Comment